Vloga OKS-ZŠZ v boju proti trženju iz zasede

Vloga OKS-ZŠZ v boju proti trženju iz zasede ("ambush marketingu")

Blagovna znamka je tako rekoč srce in duša vsakega uspešnega podjetja. Olimpijski krogi kot ena najmočnejših blagovnih znamk, pomenijo ugled, dodano vrednost in prepoznavnost, kar pri potrošniku vzbudi zaupanje, ki je pomemben element pri pridobitvi in ohranitvi poslovnega deleža na trgu. Zato je pomembno, da Olimpijski komite Slovenije na lokalnem območju zagotavlja ekskluzivnost povezovanja z olimpijskimi simboli v najširšem smislu izključno olimpijskim sponzorjem. Spoštovanje pravic intelektualne lastnine je izredno pomembno in Olimpijski komite Slovenije mora preprečiti aktivnosti nepooblaščenih podjetij, ki izničjo ekskluzivne pravice sponzorjev olimpijskega gibanja.

Ena od pomembnih nalog Mednarodnega olimpijskega komiteja na globalni ravni in nacionalnih olimpijskih komitejev na lokalni ravni je, da povedo, kaj je dovoljeno in kaj ne, in da »nesponzorje« odvrnejo od povezovanja njihovega podjetja z olimpijskimi igrami in olimpijskimi simboli.  

Mednarodni olimpijski komite pooblasti Olimpijski komite Slovenije, ki je polnopravni član tega komiteja, za ustrezno pravno varstvo zaščitenih olimpijskih simbolov na ozemlju Republike Slovenije. Skladno s pravilnikom Mednarodnega olimpijskega komiteja mora ob kršitvi tudi obvestiti Mednarodni olimpijski komite in ustrezno ukrepati:


-    obvestiti kršitelja o nepravilnostih in zahtevati takojšno prekinitev oglaševalskih aktivnosti;


-    obvestiti Mednarodni olimpijski komite in javnost o kršitvi;


-    obvestiti Slovensko oglaševalsko zbornico o kršitvi in kršitev prijaviti Slovenskemu oglaševalskemu razsodišču;


-    sporočiti ustrezne pravne postopke proti kršitelju.