Zakoni in akti, ki urejajo lastninske pravice in uporabo olimpijskih simbolov v Sloveniji

Zakoni in akti, ki urejajo lastninske pravice in uporabo olimpijskih simbolov v Sloveniji

Mednarodni olimpijski komite je pooblastil Olimpijski komite Slovenije, da na ozemlju Republike Slovenije skrbi za zaščito olimpijskih simbolov in ščiti pravice, ki jih Mednarodni olimpijski komite zagotavlja svojim sponzorjem oziroma sponzorjem olimpijskih iger, Olimpijski komite Slovenije pa sponzorjem olimpijske reprezentance Slovenije.

Pravila, ki določajo pravice v zvezi z uporabo olimpijskih simbolov v najširšem smislu, so predstavljena v nadaljevanju, pri čemer je treba opozoriti, da so razlage namenjene samo lažji orientaciji, kje najti popolno tolmačenje določene tematike, zavezujoči so celotni dokumenti in ne le deli naše razlage.