Nairobijska pogodba

Nairobijska pogodba

Nairobijska pogodba določa varstvo olimpijskega simbola – olimpijskih krogov. Sprejeta je bila v Nairobiju 26. septembra 1981, Slovenija jo je ratificirala 25. februarja 1998.


Skladno z Nairobijsko pogodbo je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino dolžen zavrniti oziroma razveljaviti registracijo znamke in z ustreznimi ukrepi prepovedati, da se kot znamka ali drug znak za komercialne namene uporablja kateri koli znak, ki vsebuje olimpijski simbol ali je sestavljen iz njega, kot je določeno z ustanovno listino Mednarodnega olimpijskega komiteja.