Olimpijska listina

Olimpijska listina

Olimpijska listina je sistemska ureditev temeljnih načel, pravil in predpisov, ki jih je sprejel Mednarodni olimpijski komite. Določa organizacijo in delovanje olimpijskega gibanja in zahteve za izvedbo olimpijskih iger.