Pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) o spletnih mestih, bloganju in socialnih medijih

Pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) o spletnih mestih, bloganju, socialnih medijih

Športnik in trener, funkcionar, tiskovni ataše ali kateri koli drug akreditiran udeleženec olimpijskih iger ne sme delovati kot poročevalec ali opravljati kakršne koli druge naloge v zvezi z obveščanjem.

Mednarodni olimpijski komite natančno določa pravila pri nastopanju v družabnih omrežjih, bloganju in uporabi interneta, ki je kratko povzeto v nadaljevanju:


Kdo, kdaj, kje, kako


•    Smernice veljajo za vse akreditirane »sodelujoče« osebe (športniki, trenerji, uradniki, osebje nacionalnega olimpijskega komiteja in mednarodnih združenj ter člane medijev z akreditacijami na olimpijskih igrah), in sicer od 30. januarja do 26. februarja 2014.


•    Uporaba družabnih medijev in posodabljanje lastnih spletnih strani/blogov v času sodelovanja na olimpijskih igrah je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:


-    aktivnosti se morajo skladati z olimpijsko listino in olimpijskimi vrednotami;
-    objave morajo biti zapisane v prvi osebi oziroma v obliki dnevnika;
-    ne sme se prevzeti vloga novinarja, poročevalca ali kakšnega drugega medijskega položaja;
-    prepovedano je razkrivanje zaupnih ali zasebnih podatkov o drugih osebah ali organizacijah.


Fotografije z olimpijskih prizorišč


-    se lahko objavljajo izključno za lastno uporabo;
-    ne smejo biti uporabljene za komercialne namene;
-    treba je upoštevati veljavno zakonodajo;
-    ne smejo se kršiti pravice tretjih oseb;
-    prepovedano je objavljanje zaporedno posnetih fotografij, ki lahko delujejo kot videoposnetek;
-    za olimpijsko vas velja poseben režim.


Video- in audioposnetki


-    snemanje je dovoljeno izključno za osebno uporabo in z amaterskimi napravami;
-    objavljanje posnetkov je prepovedano.

Sponzorji


-    brez dovoljenja Mednarodnega olimpijskega komiteja ali nacionalnega olimpijskega komiteja sodelujoči na olimpijskih igrah ne smejo promovirati blagovnih znamk, proizvodov ali storitev na svojih blogih, spletnih straneh ali v družabnih medijih.


Uporaba olimpijskih simbolov in druge olimpijske lastnine


-    uporaba je načelno prepovedana;
-    beseda »olimpijski« in druga povezana terminologija se lahko uporablja izključno za uredniške potrebe in potrebe poročanja;
-    uporabo znaka Soči 2014 ali maskote predhodno pisno dovoli Mednarodni olimpijski komite;
-    uporabo znaka nacionalnega olimpijskega komiteja dovoli nacionalni olimpijski komite.
POZOR: olimpijski simbol in druge lastnine se ne smejo uporabljati v komercialne namene oz. tako, da bi se ustvarjala kakršna koli povezava tretjih strank z Mednarodnim olimpijskim komitejem ali Soči 2014. Olimpijski simbol in druga lastnina se uporabljata le v svoji običajni obliki.


Imena domen/URL-ji /poimenovanje strani/aplikacije


-    imena domen in url-naslovi, ki vsebujejo besedo »olimpijski« ali »olimpijske« ali drugo povezano terminologijo (tudi tujejezične ustreznice), so prepovedani in izjemoma dovoljeni samo s predhodnim dovoljenjem Mednarodnega olimpijskega komiteja;
-    ustvarjanje samostojnih spletnih strani z olimpijsko tematiko, aplikacij ali drugih funkcionalnosti za poročanje o olimpijskih igrah ni dovoljeno.