Pravilo 40 - uporaba podobe in imena športnikov olimpijcev ter drugih članov olimpijske reprezentance

pravilo 40 - uporaba podobe in imena športnikov olimpijcev ter drugih članov olimpijske reprezentance

Gre za eno izmed najpomembnejših pravil olimpijskega sponzorstva, saj opredeljuje obdobje ekskluzivnosti – obdobje olimpijskih iger, ko lahko podobo in ime športnika uporabljajo izključno olimpijski sponzorji.

Pravica uporabe športnika, člana olimpijske reprezentance za posamezne olimpijske igre, je, skladno s t. i. »Rule 40« (v nadaljnjem besedilu: Pravilo 40), dovoljena:


-    Olimpijski sponzorji in imetniki pravic za prenose


Vsak posamezen nacionalni olimpijski komite je pristojen za izdajo dovoljenja sponzorjem nacionalnega olimpijskega komiteja oziroma nacionalne olimpijske reprezentance, da v okviru avtoriziranih komunikacij uporabljajo podobo sodelujočega športnika in drugih članov olimpijske reprezentance. Dovoljenje je veljavno samo za ozemlje nacionalnega olimpijskega komiteja, ki je dovoljenje izdalo.


-    TOP-partnerji Mednarodnega olimpijskega komiteja


Na podlagi dovoljenja Mednarodnega olimpijskega komiteja lahko TOP-partnerji uporabljajo podobo sodelujočega ali olimpijske reprezentance na olimpijskih igrah v okviru avtoriziranih komunikacij na več območjih hkrati.