OSC

Kaj je Olimpijski strokovni center (OSC)?

Ena izmed razvojnih strategij Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) je tudi razvoj Olimpijskega strokovnega centra (OSC).

 

Olimpijski strokovni center deluje kot specializirana strokovna enota, ki bo povezana z aplikativno znanostjo na vseh področjih, pomembnih za podporo programom vrhunskega športa ter športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovosten in vrhunski šport, ter kakovostnega športa.


Delo Centra temelji na preverjenih izsledkih znanosti, ki bodo ob pomoči te ustanove uvedeni v praktično delo s športniki. Pogoj za to pa sta vzpostavitev učinkovite in povezane organizacijske strukture ter zagotovitev kakovostnega kadra.


Za izpolnitev tega pogoja želimo v OSC-ju povezati predvsem znanstvene in strokovne inštitucije z ustreznimi referencami ter obstoječi vrhunski kader s prakso, ki jo predstavljajo nacionalne panožne športne zveze s trenerji in z drugim strokovnim kadrom.

 

Skozi delo centra želijo zagotoviti razmere, ki bodo omogočale prenos znanja v prakso in obratno, interdisciplinarno obravnavo problemov, učenje bodočih strokovnjakov in njihovo sodelovanje v praksi – na terenu.

 

Rezultati dela Centra torej ne bodo vplivali le na dosežke vrhunskih športnikov, pač pa tudi na pridobivanje novih znanj, uporabo tehnologij v praksi ter na uvajanje in razvoj kadrov.