Cilji OSC-ja

Cilji OSC-ja

Cilji, ki jih želimo doseči, so:


1. Vzpostavitev stalne organizacijske strukture za strokovno podporo programom, ki bo imela ustrezno kadrovsko in informacijsko podlago.


2. Prek centra povezati različne znanosti s prakso.


3. Poskrbeti za prenos znanja iz prakse na področje znanosti in obratno.


4. Izoblikovati sistem za izpopolnjevanje kadrov skozi delo v praksi.