Medicina

strokovna podpora športnikom

Športna medicina je eden od poglavitnih segmentov, ki deluje v okviru Olimpijskega strokovnega centra.

 

Glavne vsebine športne medicine so:

 

1. preventivni programi (diagnostika, analitika, razvoj),

2. kurativa (diagnostika, koordinirano spremljanje, svetovanje),

3. rehabilitacija.

 

 

Medicinski kodeks 2016!