Poglavitne dejavnosti

Poglavitne dejavnosti OSC-ja so sledeče:

 

1. Strokovna podpora programom

2. Razvoj kadrov

3. Projekt tekmovanj z več panogami

4. Športni centri