Razvoj kadrov

Razvoj kadrov

I. vzpostavitev sistema za vpogled in delo v praksi na področjih strokovne podpore prihodnjim diplomantom in študentom na doktorskem študiju


II. izvajanje izpopolnjevalnih programov za aktivne kadre (zaposleni v PŠŠ, koordinatorji na športnih oddelkih, drugi)


III. spodbujanje in omogočanje razmer, ugodnih za raziskovalno dejavnost v praksi – cilj je priprava novih aplikativnih programov


IV. usklajevanje dela kadrov pri projektih