Športni centri

Športni centri

I. spremljanje in nadzor izvajanja programov v centrih


II. usklajevanje programov.