Strokovna podpora programom

Strokovna podpora programom

a. Medicina:
I. preventivni programi (diagnostika, analitika, razvoj, svetovanje)
II. kurativa (diagnostika, koordinirano spremljanje, svetovanje)
III. rehabilitacija.


b.  Psihologija
I. učenje in priprava
II. testiranja
III. svetovanja
IV. pomoč pri rehabilitaciji.


c.  Kineziologija
I. koordinacija in organiziranje testiranj, merjenj, diagnostike
II. svetovanje pri pripravi programov
III. pomoč specialistov v posameznih delih in fazah priprave.  

   
d.  Športna prehrana
I. diagnostika in testiranja
II. priprava programov in svetovanje.


e.  Podporna tehnologija in oprema
I. uporaba v praksi
II. spodbujanje razvoja novih tehnologij in opreme.