Dr. Maja Makovec Brenčič

Šport združuje. Sega v različna področja, kot so zdravje, učenje - tudi priložnostno oziroma neformalno, šport sega v kulturo, vrednote, promocijo in ekonomijo, finance, varnost, integracijo in socialno kohezijo zlasti pa je povezan z naravo. Še posebej šport za vse.

Športna rekreacija in množična športna dejavnost ali šport za vse so temelji športa, ne samo pri nas ampak tudi drugod. Brez prostovoljne, svobodne telesne dejavnosti posameznika v vseh starostnih obdobjih ne bi bilo športa, kot ga poznamo danes. Na temeljih, ki jih zagotavlja šport za vse, lahko raste njegova nadstavba – tekmovalni in vrhunski šport, ki je v javnosti mnogo bolj prepoznaven in za medije mnogo atraktivnejši, kot je rekreacija. Šport za vse ustvarja zdrav narod ne samo v telesnem smislu ampak tudi v duhovnem pogledu, preko športa ljudje rastejo v boljše osebnosti, ki so odprte do drugačnosti do novitet in do napredka.

Šport za vse je temeljni kamen športa, zato ga je treba obravnavati z vseh vidikov, sociološkega, antropološkega, znanstveno raziskovalnega, materialnega kot tudi z biološko okoljskega vidika. Naj Kongres športa za vse prispeva k vsem dimenzijam športa, da bodo temelji športa v Sloveniji zdravi in trdni in da bo razvoj športa tudi v prihodnje v strmem porastu.

Kongresu športa za vse iskreno želim mnogo uspeha in koristnih ter praktično uporabnih rezultatov; ali kot se reče: veliko dodano vrednost.

 

                                                                                               Dr. Maja Makovec Brenčič    

                                                                                                             MINISTRICA