Dr. Katja Tomažin

Izr. prof. dr. Katja Tomažin, profesorica športne vzgoje, se ukvarja z različnimi področji športne znanosti. Svoja znanja prenaša na študente Fakultete za šport pri predmetih kot so Živčno-mehanske osnove gibanja, Vadba za koordinacijo, Vadba otrok in mladine ter Vadba pri kroničnih boleznih in poškodbah. Kot predavateljica sodeluje pri številnih usposabljanjih strokovnih kadrov v športu ter strokovnih in znanstvenih kongresih. Je tudi članica laboratorija za Kineziologijo, kjer sodeluje pri meritvah vrhunskih športnikov. Njena bibliografija obsega trideset izvirnih znanstvenih člankov ter več strokovnih prispevkov, kot soavtorica pa je izdala tudi dva univerzitetna učbenika.