Dr. Petra Prevc

DR. PETRA PREVC, prof. šp. vzg.

 

 

Rojena je bila leta 1981 v Ljubljani. Na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani je diplomirala leta 2006 in se takoj po diplomi na fakulteti zaposlila kot mlada raziskovalka. Leta 2014 je doktorirala s temo eksplozivne moči pri mlajših in starejših osebah (mentor dr. Vojko Strojnik). V zadnjih letih na Fakulteti za šport poleg raziskovalnega opravlja tudi pedagoško delo. Kot asistentka sodeluje pri predmetih dodiplomskega študijskega programa (Živčno-mehanske osnove gibanja in Vadba za koordinacijo) ter na magistrskem študiju Kineziologije (Vadba pri poškodbah gibal in Vadba pri kroničnih boleznih). Občasno izvaja tudi meritve vrhunskih športnikov, ki se odvijajo v okviru laboratorija za Kineziologijo. Njeno raziskovalno področje je predvsem vezano na vadbo starejših oseb