Medkongresne aktivnosti

Na osnovi sklepov Slovenskega kongresa športa za vse je bil oblikovan ODPRTI SLOVENSKI FORUM ŠPORTA ZA VSE. Leto 2016 je bilo razglašeno za LETO SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV.