2016 - Leto slovenskih športnih društev in klubov

Skladno z 4. sklepom  Slovenskega kongresa športa za vse, se je OKS-ZŠZ odzval in pozval svoje članice k aktivnostim ob Letu 2016 -  letu slovenskih športnih društev in klubov.

 

Poziv Nacionalnim panožnim športnim zvezam.

 

Poziv Občinskim športnim zvezam in članicam odprtega foruma športa za vse,

 

Slovensko športno društvo v krogu svoje vsebine