Odprti slovenski forum športa za vse

Skladno z 2. sklepom Slovenskega kongresa športa za vse, je bil oblikovan Odprti slovenski forum športa za vse, ki interesno povezuje organizacije, ki delujejo na področju športa za vse.

 

V  trenutnem inicialnem kvorumu »ODPRTEGA SLOVENSKEGA FORUMA  ŠPORTA ZA VSE« sodelujejo naslednje članice:

-          OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE –ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ (mag. Janez Sodržnik)

-          FAKULTETA  ZA ŠPORT (dr. Milan Žvan, dr. Maja Bučar Pajek)

-          PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE (Bojan Rotovnik)

-          ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE (Janez Matoh)

-          ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE (Leni Fafangel)

-          FITNES ZVEZA SLOVENIJE (Dušan Gerlovič)

-          SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE (Dejan Crnek)

S ciljem interesno vsebinskega povezovanja se želi povabiti k tovrstnemu spontanemu sodelovanju še: Zvezo za športno rekreacijo, Zvezo tabornikov Slovenije, NIJZ, TZ. Smotrno je o tej nameri obvestiti tudi preostale Nacionalne panožne zveze  in jih skladno z njihovimi interesi in pričakovanji  povabiti v krog te interesne skupine. Ostali zainteresirani imajo možnost priključitve. To je praviloma neformalna skupina brez formalnih obveznosti  a z možnostjo izraza dogovorjenih skupnih stališč.

 

2. sestanek Odprtega slovenskega foruma športa za vse je gostila Planinska zveza Slovenije. Zabeležko s sestanka lahko preberete tukaj.

 

V okviru nabora tem, ki jih čanice odprtega foruma obravnavajo, sta Fitnes zveza Slovenije in Sokolska zveza Slovenije v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami, nosilkami regijskih pisarn OKS-ZŠZ, izvedle posvete na temo Zakona o športu. Več o posvetih in njihovih zaključkih lahko prebrete tukaj.