Dr. Herman Berčič

Rodil sem se 17.11.1941 v Bistrici pri Tržiču. Osnovno šolo in Nižjo gimnazijo sem končal v Tržiču, srednjo šolo pa v Kranju. Leta 1967 sem diplomiral na današnji Fakulteti za šport v Ljubljani. Po diplomi sem bil zaposlen na VUŠ in FSPN in nato na Fakulteti za šport.

Leta 1976 sem magistriral v Ljubljani, leta 1983 pa doktoriral  v Zagrebu. Aktivno sem sodeloval na številnih mednarodnih znanstvenih kongresih in simpozijih ter opravljal več funkcij v mednarodnih znanstvenih združenjih in organizacijah »Committee Sport and Leisure – ICSSPE, HEPA itd. Od leta 1994 dalje sem bil na Fakulteti za šport predstojnik Katedre za športno rekreacijo. Znanstveno sem se izpopolnjeval na treh tujih Univerzah. Kot gostujoči profesor sem na dodiplomskem in podiplomskem študiju predaval v Bratislavi, Olomoucu, Zagrebu in na Univerzi na primorskem. Na slednjih predavam še danes. Napisal sem 19 znanstvenih monografij, 6 univerzitetnih učbenikov, 4 poljudno znanstvene knjige in bil urednik številnih revij, edicij in zbornikov. 40 referatov je objavljenih v tujih zbornikih in 30 v domačih, različnih strokovnih člankov, recenzij in ekspertiz pa je preko 160. Leta 2009 mi je zagrebška Kineziološka fakulteta podelila naziv zaslužni profesor.

 

Strokovno sem deloval tudi v širšem družbenem prostoru. Bil sem član predsedstva Partizana Slovenije, predsednik Odbora za športno rekreacijo pri navedeni organizaciji, član predsedstva ZTKOS in vodja Zbora delegatov za športno rekreacijo. Vodil sem Komisijo za športno rekreacijo pri ZTKOS in pri Športni uniji Slovenije ter bil predsednik Komisije za šport invalidov pri Zvezi za rekreacijo in šport invalidov Slovenije. Vodil sem strokovni svet za športno rekreacijo pri vladi republike Slovenije, bil pa sem tudi član Odbora športa za vse pri Olimpijskem komiteju Slovenije Združenju športnih zvez (OKS ZŠZS). Več tovrstnih funkcij sem opravljal na državni ravni v takratni Jugoslaviji.

 

V zadnjem obdobju sem vodil programsko oblikovanje slovenskih kongresov športne rekreacije, ki so vsaki dve leti potekali v Sloveniji vse od leta 2000. Kot predsednik Strokovnega sveta za športno rekreacijo pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport sem v različnih timih pripravljal strokovne podlage za njihovo uveljavljanje v praksi. Ves čas sem se zavzemal za povezovanje športne ter medicinske stroke in znanosti, zato sem bil tudi član projektne skupine za oblikovanje Nacionalne strategije HEPA, za promocijo gibalno/športne dejavnosti za zdravje prebivalstva. Prav tako sem bil član ekspertne skupine za izvajanje CINDI programa pri Ministrstvu za zdravje republike Slovenije.

 

Kot upokojeni profesor še vedno delujem in vodim (v.d.) Katedro za šport na univerzi pri Fakulteti za šport v Ljubljani, pišem in objavljam strokovne in znanstvene članke in aktivno sodelujem na strokovnih posvetih in mednarodnih kongresih  (International Scientific Conference on Kinesiology).