Nametnik predsednice programskega sveta - moderator plenarnega dela kongresa

Dr. Iztok Retar je pridobil akademsko izobrazbo profesorja športne vzgoje na Visoki šoli za telesno kulturo Univerze v Ljubljani in znanstveni naziv doktorja znanosti na Univerzi na Primorskem, Pedagoški  fakulteti. V tridesetletni karieri je opravljal zlasti vodstvena dela v športu  in izobraževanju ter turizmu. Med drugim je bil sekretar Športne zveze Koper, državni podsekretar pristojen za šport in izobraževanje, strokovni direktor Športne unije Slovenije, direktor športnega podjetja Polo in inštituta Novativa. Od leta 2010 je zaposlen kot profesor asistent na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Je avtor znanstvenih in strokovnih del ter znanstvenih monografij, zlasti na področju menedžmenta in vseživljenjskega učenja v športu.