Predsednica programskega sveta - moderatorica plenarnega dela kongresa

Doc. dr. Maja Bučar Pajek

 

Dr. Maja Bučar Pajek je docentka kineziologije na Univerzi v Ljubljani. Zaposlena je na Fakulteti za šport v Ljubljani oddelek športna vzgoja. Znanstveno in strokovno deluje tako na področju vrhunskega športa, kot tudi športa za vse. Maja Bučar Pajek je bila zunanja sodelavka in predavateljica na Pedagoški Fakulteti pri projektu Zdrav življenjski slog. Kot predsednica Zveze za šport otrok in mladine Slovenije je bila odgovorna nosilka različnih nacionalnih projektov vsebinskih mrež na področju športa in rekreacije, ki so financirane s strani evropskih socialnih skladov. Kot odgovorna oseba in predavateljica je aktivno sodelovala pri projektu Gibalna aktivnost za zdravje. Pri Gimnastični zvezi Slovenije je članica strokovnega sveta in vodja usposabljanja. V letu 2012 je bila tudi članica strokovnega sveta Republike Slovenije za šport. Svoje raziskovalno in strokovno delo redno objavlja v tujih in domačih publikacijah ter na različnih znanstvenih in strokovnih konferencah doma in po svetu. Je odgovorna urednica znanstvene revije Science of Gymnastics Journal, ki je začela izhajati v letu 2009. Science of Gymnastics Journal je prva in edina znanstvena revija na področju gimnastike, svojo enkratnost pa kaže z uvrščanjem med odmevne svetovne baze znanstvenih revij. Na strokovnih in znanstvenih kongresih sodeluje v različnih vlogah: kot predsednica znanstvenega odbora, predsednica programskega sveta, v različnih organizacijskih odborih in kot vabljena predavateljica.