Dr. Marjeta Recek

Dr. Marjeta Recek je diplomirala na Biotehniški fakulteti iz živilske tehnologije na Univerzi v Ljubljani in za diplomsko nalogo leta 1994 prejela študentsko Prešernovo nagrado. Svojo strokovno pot je začela kot raziskovalka na Biotehniški fakulteti s proučevanjem čiščenja odpadne vode iz farmacevtske industrije s kvasovkami. Postopek čiščenja odpadne vode je bil kasneje patentiran. V okviru doktorskega študija Biotehnologije je raziskovala področje akumulacije kroma v kvasno biomaso. V svoji doktorski disertaciji, ki jo je zaključila leta 2001 je raziskala dejavnike okolja, ki vplivajo na sprejemanje kroma v kvasno biomaso, z namenom njene uporabe kot vira kroma v prehrani ljudi. Od leta 2003 je zaposlena na Ministrstvu za zdravje, na Direktoratu za javno zdravje. Med leti 2006 in 2010 je vodila Sektor za zdravstveno ustreznost in varnost hrane, kjer je sodelovala pri prenosu in implementaciji evropske zakonodaje s področja varnosti živil v nacionalno zakonodajo. Pri pripravi in sprejemanju evropske zakonodaje je sodelovala v številnih delovnih skupinah Evropske komisije in Sveta EU. Kasneje je prevzela tudi naloge z drugih področij javnega zdravja in vodi Sektor za obvladovanje nalezljivih bolezni, hrano in okolje. Sodeluje pri strateškem načrtovanju, koordinaciji, spremljanju in izvajanju politik in ukrepov za obvladovanja nalezljivih bolezni, na področju prehrane in telesne dejavnosti ter dejavnikov iz okolja, ki vplivajo na zdravje. Je članica Visoke skupine za prehrano in telesno dejavnost pri Evropski komisiji. Koordinirala je pripravo in sprejem Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025, ki je bila sprejeta v letošnjem poletju.