Dr. Vedran Hadžić

Doc. dr. Vedran Hadžič, dr. med.

Medicinsko fakulteto je končal v Ljubljani, na isti fakulteti pa je tudi doktoriral  s temo o dejavnikih tveganja za športne poškodbe pri odbojki. Od l. 2003 je zaposlen na Fakulteti za šport na Katedri za medicino športa.

 Primarno področje dela je povezano z izokinetičnimi meritvami, kar uspešno povezuje s preučevanjem športnh poškodb. Član je uredniškega odbora mednarodne indeksirane revije Isokinetic and Exercise Science.

 

 V zadnjem obdobju deluje  na promociji in spodbujanju učinkov vadbe pri specifičnih populacijah kot so otroci in nosečnice (je soustvarjalec slovenskih smernic za telesno dejavnost otrok in mladostnikov ter nosečnic) ter poučuje in preučuje problematiko vadbe pri kroničnih boleznih oz. po poškodbah gibal. Je avtor oz. soavtor 18-ih znanstveno-raziskovalnih del v mednarodni literaturi ter izkazuje tudi primerno citiranost. Na Fakulteti za šport deluje kot član Komisije za študijske zadeve ter Etične komisije na področju športa ter poučuje predmete POŠKODBE GIBAL IN VADBA ter KRONIČNE BOLEZNI IN VADBA na magistrskem študiju kineziologije. L. 2011 je bil predsednik organizacijskega komiteja največjega športno-medicinskega srečanja pri nas in sicer kongresa medicine športa svetovne odbojkarske zveze – FIVB, vključen pa je v izobraževanje s področja medicine športa na Mednarodnem olimpijskem komiteju.