Dr. Vojko Strojnik

Prof. dr. Vojko Strojnik , univ. dipl. prof. športa:

Je študiral športno vzgojo na Fakulteti za šport v Ljubljani. Na njej je nadaljeval magistrski in doktorski študij, ki ga je zaključil z disertacijo na temo strukture odrivne moči pri športnikih. Podoktorska usposabljanja je opravil na Univerzi v Freiburgu v Nemčiji (prof. Albert Gollhofer) in Univerzi Jyväskylä na Finskem (profesor Paavo V. Komi). Zaposlen je na Fakulteti za šport  Univerze v Ljubljani, kjer na dodiplomskem študiju predava delovanje živčno-mišičnega sistema in vadbo za moč, gibljivost in senzorično-motorično vadbo. Na magistrskem študiju predava vadbo pri poškodbah gibalnega parata, vadbo pri kroničnih nenalezljivih boleznih in vadbo za starejše osebe. Na doktorski stopnji vodi predmet Biološki konteksti Kineziologije.  Je gostujoči profesor na Kineziološki fakulteti v Zagrebu.

 

Poleg pedagoškega dela vodi laboratorij za Kineziologijo. V okviru laboratorija se izvajajo meritve vrhunskih športnikov predvsem z vidika moči. Svetuje in vodi kondicijsko pripravo različnih vrhunskih športnikov ter vadbo oseb s poškodbami in okvarami gibalnega aparata, še posebej bolečine v križu, poškodbe kolena, gležnjev in ramena, oslabelih starejših oseb, po kapi ipd. Je vodja strokovne skupine pri mednarodnem projektu 24alife in odgovoren za področje športa. Glavna raziskovalna področja vključujejo proučevanje učinkov vadbe za moč pri različnih skupinah oseb, vadbo starejših oseb, utrujanje pri najbolj intenzivnih gibanjih ter povezanost med kondicijsko pripravo in tehniko gibanja. Bil je vodja 12 večjih projektov in je vodja programske skupine. Je avtor preko 60 izvirnih znanstvenih člankov in preko 400 bibliografskih enot.