Janez Matoh

·      

 

 

 

 

  • ·         60 let praktičnih treningov na vseh nivojih in v številnih športnih okoljih
  • ·         neposredno izvajalsko delo v društvih, strokovno delo, organizacijsko delo, vodenje programov in organizacij
  • ·         prostovoljno delo v asociacijah: akcije, projektne pobude, vodenje projektov  in  vodenje asociacij
  • ·         operativno delovanje  na področjih:  sistemsko financiranje športa, športna zakonodaja, trženje         
  •         športa, izgradnja športnih objektov…
  • ·         programsko projektno sodelovanje z mejnimi področji
  • ·         humanitarne vsebine v športnih okoljih
  • ·         sodelovanje v mednarodnem prostoru športa
  • ·         Iniciative in pobude ostajajo stalnica  še aktivnega življenjskega sloga