Jožica Maučec Zakotnik, dr.med.


Jožica Maučec Zakotnik dr. med. spec.

Medicinsko fakulteto je opravila na Univerzi v Ljubljani, narejeno ima specializacijo iz splošne/družinske medicine z vključenim dvosemestrskim podiplomskim študijem iz javnega zdravja/socialne medicine. V letih 1991–1998 je sodelovala v programu Svetovne zdravstvene organizacije Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention (CINDI) in od leta 1998, ko jo je takratni minister za zdravje imenoval za nacionalno koordinatorico integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni, je opravljala nalogo programske direktorice CINDI Slovenija. Od leta 2000 do leta 2004 je opravljala delo državne sekretarke za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje RS. V tem času je Ministrstvo za zdravje RS spodbudilo in omogočilo začetek izvajanja Nacionalnega programa primarne preventive SŽB, oblikovani in sprejeti sta bili ključni javnozdravstveni politiki na področju prehrane in spodbujanja telesne dejavnosti za zdravje, zakonodaja na področju obvladovanja tobaka in škodljive rabe alkohola, izvedla se je »ocena vplivov prehranske in kmetijske politike na zdravje prebivalcev Slovenije po vstopu v EU«. Izidi »ocene« so bili osnova za oblikovanje prehranske politike v Sloveniji in za razvojne usmeritve Programa MURA, ki se je na pobudo Ministrstva za zdravje RS in ob podpori Vlade RS začel izvajati v Pomurju, in to s ciljem zmanjševanja neenakosti v zdravju. V decembru 2004 jo je vlada imenovala za v. d. generalne direktorice za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje. Od leta 2005 do leta 2009 je v Zdravstvenem domu Ljubljana kot programska direktorica vodila CINDI Slovenija, kjer je s sodelavci oblikovala in pripeljala do implementacije Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke – Programa Svit, ki ga vodi še danes. Od leta 2010 je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje kot predstojnica Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja.