Recept za zdravo življenje s športom

Raziskave kažejo, da je telesna neaktivnost četrti najpogostejši faktor tveganja za predčasno smrt in da stroški javnega zdravstva naraščajo hitreje od bruto družbenega proizvoda.

 

Številne evropske države se tega problema zavedajo in ukrepajo. Eden od primerov dobre prakse je vsekakor Finska, kjer družinski zdravniki poleg medikamentov predpisujejo tudi športno vadbo in na ta način spodbujajo prebivalstvo k aktivnemu življenjskemu slogu s športom. Ugotovitve kažejo izredne pozitivne učinke tega projekta na blaginjo države, saj se je strošek zdravljenja posledic neaktivnega življenjskega sloga zmanjšal za skoraj 5-krat.

 

Pomena zdravega načina življenja s športom se zavedamo tudi na Olimpijskem komiteju Slovenije, povečevanje števila športno aktivnega prebivalstva pa je eden naših pomembnejših strateških ciljev. S projektom Recept za zdravo življenje s športom, ki ga na OKS vodimo že vse od leta 2000, skušamo spodbuditi slovensko javnost h gibalni aktivnosti, predvsem pa delovati interdisciplinarno in z združevanjem zdravstvene in športne stroke iskati sinergijske učinke za javno dobro.  

 

 

Zgibanka z napotki za aktivno in zdravo življenje s športom vsebuje koledar za tekoče leto, ponuja napotke za vadbo, usmerja v zdravo prehrano ter navaja na redno spremljanje telesne teže, srčnega utripa in krvnega tlaka. Nenazadnje pa uporabnikom nudi tudi možnosti za dodatne programe, ki jih posebej priporoči športni strokovnjak. 

 

Želimo si, da Recept za zdravo življenje s športom kolikor se le da nadomesti zdravniške recepte za zdravila.

 

Zanjo povprašajte v svojem športnem društvu ali pa svojega osebnega zdravnika.

  

 

Zgibanko si lahko ogledate tukaj, Lahko si jo tudi prenesete na svoj računalnik in natisnete.

 

 

 

     Projekt sofinancira Fundacija za šport