Študij, e-učenje, e-študij, learning

Izobraževanje športnikov na daljavo

Že vrsto let, natančneje od leta 2002, v sodelovanju z velikim sponzorjem olimpijske reprezentance, Telekomom Slovenije, Olimpijski komite Slovenije izvaja projekt izobraževanj na daljavo preko spleta – e-izobraževanje za vrhunske športnike.

 

Da bi mladim vrhunskim športnikom omogočili čim bolj kakovostno in dijakom prijazno  srednješolsko izobraževanje, tudi v šolskem letu 2015/2016  nadaljujemo sodelovanje pri izobraževanju s tremi šolami in sicer: Gimnazijo Franceta Prešerna iz Kranja, Gimnazijo Šiška iz Ljubljane ter II. Gimnazijo Maribor


V  okviru projekta so izbranim dijakom v dogovoru z šolo, na katero so vpisani, zagotovljene ustrezne internetne povezave za nemoten dostop do spleta in šolskih programov, ki jih za tovrstno izobraževanje prilagajajo učitelji. E-izobraževanje dijakom veliko pomeni, saj izobraževanje poteka po dogovoru s profesorji tudi v času njihove odsotnosti zaradi treningov in tekmovanj po celem svetu. Brez sodelovanja in podpore Telekoma Slovenije šolam, pa bi bilo tovrstno izobraževanje veliko težje izvesti.