Koordinatorji

Izjemno pomembno vlogo pri študiju na daljavo igrajo tudi koordinatorji, brez katerih učnega procesa ne bi bilo možno izpeljati.

 

 

 

Renato Kuzman, pedagoški koordinator na II. gimnaziji Maribor


»Izobraževanje dijakov športnikov, to je dijakov, ki se ob svoji redni učni obveznosti intenzivno ukvarjajo še s športom in dosegajo vrhunske športne rezultate poteka v športnih oddelkih na gimnazijah že 23 let. Takrat je dozorelo spoznanje, da so športniki skupina, ki potrebujejo določene prilagoditve izobraževalnega procesa, saj zaradi velike odsotnosti od pouka ne zmorejo opravljati vseh obveznosti, ki jih pred njih postavlja izobraževanje.
Odsotnost je povezana z udeležbo na športnih treningih, pripravah in tekmovanjih, kjer zastopajo državo Slovenijo, nato pa so  »nagrajeni« z dolgotrajnim šolanjem v srednji šoli, mnogi pa so ostali tudi brez izobrazbe in poklica. Iz teh razlogov smo tudi v preteklem šolskem letu 2012/13 ob podpori OKS in sponzorjev pristopili novi paradigmi na področju izobraževanje, to je e-izobraževanja (izobraževanje na daljavo), ki  športnikom omogoča skladen in optimalen razvoj na obeh področjih.


Na II. gimnaziji v Mariboru se je za tako obliko izobraževanja odločilo 26 športnikov.
Dijaki so se med svojo odsotnostjo preko spleta povezali z učiteljem in na daljavo reševali predhodno dogovorjene naloge.


Komunikacija je bila individualna, popolnoma prilagojena posamezniku, njegovim zmožnostim, interesom in razpoložljivemu času, kar presega tradicionalne izobraževalne paradigme. Pokazalo se je, da je bil dijak po vrnitvi k pouku aktivnejši v snovi je pogosto celo hitreje napredoval.


Vizija in možnost, ki tudi obstaja je, da bi delo preko spleta lahko nadzirali tudi trenerji v klubih in selektorji reprezentanc, ki bi lahko še dodatno motivirali svoje varovance za tovrstno delo in tako poudarjali na svoj način vlogo izobraževanja. »Šport ni samo v mišicah ampak tudi v glavi«.


Ocenjevanje v e- izobraževanju ima še naslednje lastnosti in prednosti. Udeleženec dobi povratno informacijo o uspešnosti svojega učnega procesa že med samim reševanjem naloge, udeleženci lahko stalno spremljajo svoje napredovanje pri predmetu, ki so si ga izbrali za delo preko spleta in v povratno informacijo lahko vključimo še dodatne vire za boljše razumevanje gradiva. Učitelj oceni dijaka popolnoma individualno, na podlagi v naprej znanih kriterijev. V povratni informaciji objavi učitelj vse podrobnosti iz pregleda naloge in jo oceni skladno s kriteriji pri nalogi. Vse delo poteka izključno na daljavo, enako je z oceno oddane naloge, ki  je takojšnja. Tudi glede odzivnosti učitelja lahko zapišemo, da se sodelujoči trudijo, da delo pregleda naloge opravijo v najkrajšem možnem času.
Ob tem moram zapisati, da to delo vedno poteka izven pouka in izven športnega udejstvovanja dijaka, običajno popoldan, ob sobotah, nedeljah ali med počitnicami, 365 dni v letu«.

 

 

 

 

Sašo Komovec, koordinator projekta šolanje na daljavo na Gimnaziji Franceta Prešerna

 

»Izobraževanje na daljavo je metoda poučevanja, brez katere si šolanja dijakov športnikov ne moremo več predstavljati. Na Gimnaziji Franceta Prešerna smo že kar nekaj let aktivni na tem področju in velika večina učiteljev uporablja splet kot učni pripomoček. Še posebej pomembno je, da dijaki športniki, ki so veliko odsotni, lahko tudi v tujini sledijo pouku in pridobivajo ocene. Po naših izkušnjah je preko spleta  pridobljeno znanje nič slabše kot v učilnici v šoli, še več, pogosto je končni rezultat celo boljši. Zato trdno verjamem, da je izobraževanje preko spleta metoda, ki jo bodo v prihodnosti uporabljali vsi učitelji in dijaki, ne samo športniki.«

 

 

 

 

 

Maja Breznik Kuklec - koordinatorka projekta na Gimnaziji Šiška

 

"Gimnazija Šiška dijakom  –  športnikom ponuja šolanje na daljavo kot eno od možnosti, ki omogoča združevanje športa in šole. Tako lahko kljub izrednim športnim obremenitvam in daljšim odsotnostim od pouka, ki so nujne za uspeh v športu, uspešno opravljajo  šolske obveznosti. Odkar nas pri šolanju na daljavo podpira Olimpijski komite Slovenije in Telekom Slovenije, nam gredo stvari še bolje od rok  in individualni šolski program športnika prilagodimo posebnostim športne discipline in osebnostnim značilnostim ter željam posameznika."