Komisija športnikov

V skladu s priporočilom MOK-ove reformske komisije iz leta 2000, da naj bi bili športniki dobro zastopani na vseh nivojih športnega gibanja (MOK, MFŠ, NOK, NPŠZ) MOK spodbuja NOK (Nacionalni olimpijski komite) za ustanovitev komisij športnikov NOK.

 

OKS je v skladu s priporočili MOK, da naj bi bili športniki čim bolje zastopani na vseh nivojih domačega in mednarodnega športnega gibanja, 16. oktobra 2006, ustanovil Komisijo športnikov OKS (v nadaljevanju KŠ). KŠ je v preteklih letih intenzivno delovala in bila uspešna na področju izboljševanja statusnih pravic slovenskih športnikov.

 

MOK v svojem priporočilu v pomoč NOK-om pri ustanavljanju komisij športnikov NOK navaja tudi okvirno poslanstvo, cilje oziroma naloge, sestavo komisije, zastopanost članov komisije v NOK in pogostost sestankov komisije.

 

Skladno s pravili Komisije športnikov, so bile 23. oktobra, v Zrečah, izvedene volitve v Komisijo športnikov. Športniki imajo na ta način možnost vplivati na izboljšanje statusnih pravic in ustreznejši status v športnem okolju.

 

Člani komisije športnikov OKS so za mandatno obdobje 2014-2018 postali:

 

Raša Sraka Vuković - judo, predsednica 

Maja Tvrdy - badminton

Tadeja Brankovič Likozar - biatlon

Gloria Kotnik - deskanje na snegu 

Marjan Podržaj - lokostrelstvo

 

Kontakt s Komisijo športnikov OKS lahko vzpostavite preko elektronske pošte:

ks[@]olympic.si.

 

Pravni akti komisije športnikov: