Naročanje Olimpijske licenčne kartice

Naročanje Olimpijske licenčne kartice

Strokovni svet za tekmovalni šport in Strokovni svet športa za vse pri OKS  (v nadaljevanju SSTŠ in SSŠV) obravnavata zahteve za izdajo licenc OKS ob koncu vsakega meseca po opravljenem licenčnem seminarju na zahtevo s strani SSRSŠ potrjenega nosilca usposabljanja oziroma strokovnega delavca na podlagi pravilnika o licenciranju strokovnih delavcev v športu.

 

Kot potrdilo o licenci OKS velja Olimpijska licenčna kartica (v nadaljevanju OLK), ki jo posameznik lahko naroči preko informacijskega sistema na spletni strani OKS. Cena licenčne kartice je 7 EUR. OLK vsebuje ime in priimek strokovnega delavca, datum njegovega rojstva, naziv in stopnjo usposobljenosti strokovnega delavca, obdobje veljavnosti licence in številko potrdila oz. kartice. OLK velja kot »Licenca OKS za opravljanje strokovnega dela v športu« s katero se posamezni strokovni delavec identificira uporabnikom in nadzornim organom oziroma institucijam.

 

Naročilo Olimpijske licenčne kartice:

Naročilo Olimpijske licenčne kartice je možno preko spletne aplikacije, ki je dostopna na naslovu http://kartica.olympic.si in preko katere se lahko kartico tudi plača. Za izdajo kartice je potrebno obvezno vpisati naslov stalnega prebivališča in v procesu naročanja tudi naslov za pošiljanje.

 

Kontakt za naročilo Olimpijske licenčne kartice:

E: Luka.Kermelj[@]Olympic.si

 

Kontakt strokovne službe OVŠ:
T: 01 230 60 08
E: info-vs[@]olympic.si