Opis in pravilnik

Opis in pravilnik licenciranja OKS

OKS izdaja na podlagi 31. člena Zakona o športu  licence za opravljanje strokovnega dela v športu.

 

Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu in seznam potrjenih programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu sta dostopna na spletnem naslovu Strokovnega sveta RS za šport. 
 
Strokovni delavci z licenco OKS se lahko na podlagi 34. člena Zakona o športu vpišejo v razvid zasebnih športnih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

Veljavni pravilnik OKS o licenciranju strokovnih delavcev v športu.