Aktualni seznam

Aktualni seznam kategoriziranih športnikov

 

Seznam kategoriziranih športnikov vsebuje vse obdelane in pozitivno rešene prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika, ki so jih nacionalne panožne športne zveze oddale do razpisanega roka. 

 

 

Seznam, ki stopi v veljavo 1.10.2019 je narejen na osnovi:

 

• športnih rezultatov, ki so jih športniki dosegli v obdobju od  16.05.2019 do 31.08.2019,

• kriterijev za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji,

• predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez.

 

 

Pregled kategoriziranih športnikov po:

 

 

LEGENDA kratic tipa tekmovanj oz. lestvic, ki so uporabljene v seznamu

 

 

OI - olimpijske igre

SVI  -  svetovne igre (angl. world games)

SP - svetovno prvenstvo

EP - evropsko prvenstvo

SR - svetovni rekord

ER - evropski rekord

SPP - svetovni pokal

EPP - evropski pokal 

TVN - tekmovanje za veliko nagrado (angl. grand prix) 

ETVN - evropsko tekmovanje za veliko nagrado

SRL - svetovna rang lestvica 

ERL - evropska rang lestvica

SI - sredozemske igre

MOI – mladinske olimpijske igre

OFEM - olimpijski festival evropske mladine 

EKT I - evropska klubska tekmovanja prvega kakovostnega razreda

EKT II - evropska klubska tekmovanja drugega kakovostnega razreda

MT - mednarodno tekmovanje

DP - državno prvenstvo

DPP- državno pokalno prvenstvo

DR - državni rekord

PI - para olimpijske igre (Paralympic Games)

OIG - olimpijske igre gluhih (Deaflympic Games)

ŠO - šahovska olimpijada

UNI - univerzijada

 

Elektronski naslov za vprašanja s področja kategorizacije: info-vs[@]olympic.si