Opis

Predstavitev športnih štipendij

Projekt štipendiranja je namenjen predvsem mladim perspektivnim športnikom, ki dosegajo izjemne vrhunske športne rezultate že v mladinskih kategorijah. S sredstvi, ki jih športniki prejmejo z naslova športnih štipendij, skušamo športnikom vsaj delno pomagati na njihovi športni poti. Doseganje vrhunskih športnih rezultatov, tudi že v mladinskih kategorijah predstavlja za športnika veliko finančno breme.

 

Štipendijo lahko pridobi vsakdo, ki zadosti razpisnim merilom, objavljenim vsako leto konec avgusta, začetek septembra. Starostna struktura potrjuje, da gre predvsem za mlade športnike, stare od 17 do 20 let na pragu športne kariere.

 

Število štipendistov se od leta 1999 povečuje in v zadnjih letih presega številko 100. Glede na to, da slovenski mladi športniki dosegajo izjemne mednarodne dosežke, in da je teh vedno več, lahko predvidevamo, da bo število štipendij ostalo nad to mejo oziroma se bo ustrezno povečalo s tem pa tudi sredstva, ki so namenjena projektu s strani OKS, MIZKŠ in FŠO.