Financiranje

Projekt usposabljanja strokovnih delavcev v športu 2011-2014

POGODBENA VREDNOST

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis je 2.973.654,00 EUR, od tega 2.527.605,90 EUR na PP 6937 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 - EU udeležba (85,00 %) in 446.048,10 EUR na PP 6984 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 - slovenska udeležba (15,00 %), v okviru projekta 3311-11-S010 ter skupine projektov ESS in ESRR, in sicer:

 

Za proračunsko leto 2012: 1.059.920,00 EUR od tega: 

  • 900.932,00 EUR s PP 6937 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 - EU udeležba (85,00 %) in
  • 158.988,00 EUR s PP 6984 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 - slovenska udeležba (15,00 %), 


za proračunsko leto 2013: 1.042.860,00 EUR od tega: 

  • 886.431,00 EUR PP 6937 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 - EU udeležba (85,00 %) in
  • 156.429,00 EUR s PP 6984 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 - slovenska udeležba (15,00 %), 


za proračunsko leto 2014: 770.874,00 EUR od tega:

  • 655.242,90 EUR s PP 6937 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 - EU udeležba (85,00 %) in
  • 115.631,10 EUR s PP 6984 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 - slovenska udeležba (15,00 %),


za proračunsko leto 2015: 100.000,00 EUR od tega:

  • 85.000,00 EUR s PP 6937 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 - EU udeležba (85,00 %) in
  • 15.000,00 EUR s PP 6984 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v športu – ESS-07-13 - slovenska udeležba (15,00 %).


Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju«.