Sporazum o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev

Sporazum o zaposlovanju slovenskih športnikov in trenerjev

Osnovno izhodišče za zaposlovanje slovenskih vrhunskih športnikov in trenerjev je Sporazum o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Ministrstvu za obrambo – slovenski vojski, na Ministrstvu za notranje zadeve – policiji in na Ministrstvu za finance – carinski upravi, sklenjen leta 1996, dopolnjen oziroma spremenjen v letih 2007 in 2013, ki sta ga poleg omenjenih ministrstev podpisala še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter OKS-ZŠZ. V sporazumu so opredeljena merila za zaposlovanje.