Paket Športnik

Nadstandardno zavarovanje

V zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. so za vrhunske in rekreativne športnike oblikovali Paket Športnik, ki vključuje nezgodna in nadstandardna zdravstvena zavarovanja, ki omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo okrevanje po nezgodi ali bolezni. Paket Športnik lahko sklenejo olimpijci, člani nacionalnih reprezentanc kot tudi vsi rekreativni športniki.

 


SOFINANCIRANJE PREMIJ ŠPORTNIKOM S STRANI OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

ZA ŠPORTNIKE S PERSPEKTIVNIM ALI MEDNARODNIM RAZREDOM KATEGORIZACIJE

Pri izbiri MODREGA ali PRO paketa (brez soudeležbe zavarovanca), OKS športnikom z veljavno kategorizacijo perspektivnega in mednarodnega razreda, sofinancira plačilo letne premije v višini 170,00 EUR. To pomeni, da mora športnik sam oz. (NPŠZ ali klub, odvisno od dogovora) plačati delež premije v višini 57,22 EUR za MODRI PAKET oz. 225,64 EUR za PRO PAKET.

Višina celotne letne premije za MODRI PAKET znaša  227,22 EUR ter za PRO PAKET 395,64 EUR.

 

ZA ŠPORTNIKE S SVETOVNIM RAZREDOM KATEGORIZACIJE

Športniki z veljavno kategorizacijo svetovnega razreda lahko izberejo v paketu Športnik, PRO PAKET, pri katerem OKS plača del letne premije v višini 296,00 EUR in del premije v višini 99,62 EUR krije športnik sam oz. (NPŠZ ali klub, odvisno od dogovora). Višina celotne letne premije za PRO PAKET je 395,64 EUR (kot že omenjeno).

 

 

Predvidoma v mesecu maju, oktobru in februarju (na osnovi novih seznamov kategoriziranih športnikov pri OKS) pošlje OKS športnikom, po navadni pošti, predstavitev zavarovanj skupaj z "OKS kodo" , ki jo športniki vpišejo v mesto namenjeno posebej za vpis te kode s čimer bo sklepanje zavarovanj  nekoliko lažje in prijetneje za izpolnjevanje pristopnih obrazcev. Športniki lahko tako sklenejo zavarovanje preko fizične pristopnice ali preko spleta.

V primeru, da kode OKS niste prejeli se obrnite na zavarovalnico AS, kjer boste uredili vse potrebno za nadaljnjo sklenitev zavarovanja.

Predstavitev Paketa Športnik

 Paket Športnik krije 24 ur na dan vse vrste nezgod na tekmah in treningih kot tudi pri neorganizirani športni dejavnosti, doma, na potovanju ali kje drugje, za izplačilo zavarovalnine pa športnikom ni treba čakati na zaključek zdravljenja po operaciji, zlomu, izpahu. Paket Športnik krije tudi stroške, ki nastanejo ob koriščenju zdravstvenih storitev v samoplačniških ambulantah v Sloveniji ali tujini zaradi bolezni ali nezgode, in sicer:

  • stroške samoplačniških zdravstvenih storitev pri specialistih (npr. pregled pri ortopedu),
  • stroške samoplačniških diagnostičnih preiskav (npr. magnetna resonanca),
  • stroške fizioterapevtskih storitev ter stroške ambulantnih medicinskih posegov in
  • stroške neurgentnih operacij, za katere je čakalna doba v javnem zdravstvenem sistemu daljša od 3 tednov.

Zavarovalnica za športnike uredi vse formalnosti z izvajalci samoplačniških specialističnih storitev, ki jih  zavarovanci koristijo brez čakalne dobe. Paket Športnik opcijsko vključuje tudi zavarovanje zdravil, zavarovanje nadstandardne nastanitve v zdravilišču in zavarovanje ortopedskih pripomočkov.

 

Več informacij o Paketu Športnik najdete na spletni povezavi www.as.si/sportnik

 

Osnovni
paket

Modri
paket

PRO
paket

Invalidnost zaradi nezgode s progresijo

15.000

25.000

40.000

Operacije zaradi nezgode

1.000

1.000

3.000

Zlomi, izpahi, opekline zaradi nezgode

1.000

1.500

2.000

Samoplačniške storitve v specialističnih ambulantah zaradi nezgode ali bolezni
Od tega za fizioterapijo do

2.000
400

3.000
600

5.000
1.000

Zdravila zaradi nezgode ali bolezni

-

-

200

Nadstandardna nastanitev v bolnišnici ali zdravilišču zaradi nezgode ali bolezni

-

200

200

Ortopedski pripomočki zaradi nezgode ali bolezni

-

-

750

Mesečna premija pri paketih brez soudeležbe zavarovanca pri samoplačniških storitvah v specialističnih ambulantah

15,79

18,94

32,97

Mesečna premija pri 19 % soudeležbi zavarovanca pri samoplačniških storitvah v specialističnih ambulantah

6,48

10,54

18,08

Zavarovalne vsote in premije so navedene v EUR. Premije vključujejo 8,5 % davek od prometa zavarovalnih poslov.

 

Za več informacij lahko pokličete:

Adriatic Slovenica - ga. Nada Bednarik 05 664 32 10

OKS - ga. Nina Jovan Kastelic 01 230 60 30