Opis zavarovanja

Nezgodno zavarovanje

Vsi kategorizirani športniki svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter njihovi spremljevalci (4 osebe) so v obdobju trajanja statusa nezgodno zavarovani preko zavarovalne police sklenjene med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in zavarovalno družbo AdriaticSlovenica, d.d..

 

Športniki in njihovi spremljevalci imajo sklenjeno zavarovanje po pogojih: 01-NEZ-01/08 in 02-NEZ-06/08 ter so zavarovani proti nevarnostim: smrt zaradi nezgode, trajna invalidnost in dnevno nadomestilo zaradi nezgode.

 

Trajanje police nezgodnega zavrovanja št. 3330 - 15 - 062001 za leto 2015/2016 traja od 30.11.2015 do 30.11.2016

Sestavni del zavarovalne pogodbe o nezgodnem zavarovanju oseb ki jo zavarovalec sklene z AdriaticSlovenico zavarovalno družbo d.d. so tudi splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb (01-NEZ-01/08) s tabelo za določanje trajne invalidnosti zaradi nezgode ter posebni pogoji za nezgodno zavarovanje članov športnih organizacij (02-NEZ-06/08).

 

V primeru nezgode se morajo zavarovanci obrniti na predstavnico AdriaticSlovenice d.d. in izpolniti obrazev prijava nezgode.

 

Ta oblika zavarovanja NE velja za športnike s statusom kategorizacije MLADINSKEGA in DRŽAVNEGA razreda kategorizacije.

 

 

Kontaktna oseba v primeru nezgode:
Adriatic Slovenica, d.d.
ga. Ksenja Lenasi

Celovška cesta 206

1000 Ljubljana

 

T: 01 582 48 37

e-naslov: ksenja.lenasi[@]as.si