Svetovne igre

Svetovne igre

Svetovne igre predstavljajo najvišje športno tekmovanje za športe, ki niso vključeni v program olimpijskih iger.  Primerljive so s svetovnimi prvenstvi in so vsake 4 leta organizirane pod okriljem International World Games Association (IWGA) po izvedenih poletnih olimpijskih igrah. Njihov glavni cilj je popularizirati športe in nekateri športi kasneje postanejo tudi del olimpijskih iger.

 

IWGA je bila ustanovljena leta 1981 in predstavlja nevladno mednarodno zvezo s sedežem v ZDA. Združuje 32 mednarodnih športnih zvez, ki so priznane s strani MOK in/ali so članice GAISF.