Bowling

Predstavitev bowlinga

Bowling je v različnih oblikah znan že od nekdaj -  zbijanje kegljev s kamnom ali kroglo. Prve zametke bowlinga lahko zasledimo že v kameni dobi.

 

Prvi dokaz o igri pa je bil odkrit leta 1930 v Egiptu. Šlo je za zbirko predmetov, ki so nakazovali na zelo podobno obliko igre, ki je v moderni dobi najprej osvojila Američane, sedaj pa nevzdržno osvaja zabave željne Evropejce. Kljub temu pa nekateri trdijo, da naj bi se bowling rodil mnogo kasneje, in sicer nekje okrog leta 300 na območju Nemčije. Tam naj bi bila igra religiozni obred, ki je pomenil očiščevanje grehov duše.

 

Število kegljev se je spreminjalo (7, 9, 10). Leta 1895 je bil ustanovljen ABC (Ameriški bowling kongres) zato, da bi poenotili pravila igre, ki veljajo še danes. Najbolj priljubljena je oblika bowlinga z desetimi keglji. Z izjemo nogometa bowling na svetu igra več ljudi kot katerikoli drug šport.