Kegljanje na ledu

Predstavitev kegljanja na ledu

Kegljanje na ledu se je razvilo severno od nas v alpskih deželah kot zabavni šport v glavnem na zaledenelih jezerih in bajerjih, v bližini premožnih gostišč in posestev. Kegljanje kot šport se je iz naravnega ledu preselilo na umetne ledene ploskve v dvoranah.

 

Kegljanje na ledu je športna panoga z veliko tradicije in šport pri katerem 4,8 do 5,7 kg težak kegelj ali tako imenovani »čok« drsi po ledni ploskvi. Je šport, ki se lahko izvaja skozi celo leto. Pri kegljanju na ledu poznamo več disciplin.