Ples

Predstavitev plesa

Zgodovina plesa je povezana z zgodovino človeka. Ples sodi med najstarejše človekove izrazne oblike, ki ponazarjajo usklajenost telesa in duha. Združuje gibanje in zvok, kretnjo in pesem. Stenske slikarije v jamah, najdeni predmeti (piščali), risbe na vazah, vse to nam da vedeti, da ples spremlja človeka od začetka. Prve oblike plesa so imitativni plesi (oponašanje zgledov iz narave) in simptomatski plesi (trenutno doživeto čustvo).
 
Sodobni športni ples je začel svoj zmagoviti pohod v dvajsetih letih prejšnjega stoletja v Angliji, ki je glavno središče te privlačne športne zvrsti. V športnem plesu razlikujemo več disciplin.