Rally

Predstavitev Rallyja

Rally je tekmovanje z določeno povprečno hitrostjo, ki v celoti ali deloma poteka po cestah, odprtih za promet. Vozila sledijo itinerarju, ki je lahko enak za vse udeležence ali pa je itinerarjev več. Trasa (praviloma) vsebuje eno ali več hitrostnih preizkušenj (HP) na zaprtih cestah. Odločilen je čas, v katerem  vozila prevozijo HP, upošteva pa se tudi točen čas vstopa v časovne kontrole. Nastopajo posadke, ki jih tvorita voznik in sovoznik.

 

To pomeni, da je rally sestavljen iz etap po odprtih cestah v rednem prometu, na katerih morajo posadke upoštevati cestnoprometne predpise in v točno določeni minuti vstopiti v časovne kontrole – pri čemer je prezgodnji vstop kaznovan strožje kot zamuda, oboje pa se kaznuje s časovnim pribitkom. Na HP (na zaprtih delih ceste), pa se meri čas. Zmaga posadka z najmanjšim seštevkom časov hitrostnih preiskušenj in pribitkov zaradi nepravočasnega vstopa v časovne kontrole.

 

Najvišji rang je Svetovno prvenstvo v rallyju (FIA World Rally Championship).