Olimpijske športne panoge

Olimpijske športne panoge

Olimpijski program je seznam športnih panog in disciplin o katerih odloča MOK ter jih uvršča na program poletnih in zimskih olimpijskih iger. Na programu poletnih olimpijskih iger mora biti najmanj 15 športnih panog, medtem ko za zimske igre minimum ni določen.

 

Kdo odloča?

Vključitev ali izključitev športne panoge je pod pristojnostjo MOK in odločitev sprejme izvršni odbor MOK.

Osnovni kriteriji za olimpijske discipline

Olimpijska športna panoga oz. disciplina mora izpolnjevati naslednje kriterije: za poletne igre mora biti prisotna za moške v najmanj 75 državah in 4 kontinentih ter za ženske v najmanj 40 državah in 3 kontinentih, za zimske igre pa mora športna panoga biti prisotna v najmanj 25 državah in 3 kontinentih. Poleg tega mora biti disciplina mednarodno prepoznavna in utrjena tako v številkah kot geografsko ter je imela vsaj dvakrat organizirano svetovno ali kontinentalno prvenstvo. Športne panoge in discipline, kjer je nastop odvisen predvsem od mehanskega pogona, niso dovoljene.

Odločitev o programu

Neodvisno od izjemnih razmer se program športnih panog določi 7 let pred začetkom iger in program disciplin 4 leta pred igrami. Glede na sporazum med mednarodno športno federacijo in organizacijskim komitejem lahko MOK odstopa od teh začrtanih terminov, da vključi določeno disciplino na program iger.

Priporočila Kongresa ob stoletnici

Priporočilo Olimpijskega kongresa ob stoletnici ustanovitve MOK v Parizu 1994 je, da so osnovni kriteriji za uvrstitev športnih panog na olimpijski program njihova vsestranost in popularnost. Zaključni dokument kongresa dodaja, da se v smislu evolucije upošteva tudi razvoj športne panoge v sodobni družbi ob spoštovanju določene tradicije.