Skoki v vodo

Predstavitev skokov v vodo

Skoki v vodo so postali popularni pri Švedih in Nemcih v 18. in 19. stoletju, razvili pa so se iz gimnastičnih prvin.

Prva knjiga o skokih v vodo je izšla leta 1843, tekmovati pa so pričeli v letih 1880. Konec 19. stoletja se je šport razširil in leta 1901 je bila ustanovljena amaterska različica skokov v vodo. Danes spadajo skoki v vodo pod organizacijo, ki združuje plavanje, sinhrono plavanje, skoke v vodo in vaterpolo - FINA.
 
Skoki v vodo so bili v programu olimpijskih iger leta 1904, skoki z deske in skoki iz stolpa pa od leta 1908. Od leta 1928 je program disciplin enak današnjemu, s tem da so leta 2000 dodali še sinhrone skoke.