Plavanje - ŠI

Predstavitev plavanja

Že od prvih paraolimpijskih iger v Rimu, leta 1960, je plavanje eden od glavnih športov. Tako kot na olimpijskih igrah, tudi na paraolimpijskih plavalci plavajo v disciplinah prosto, hrbtno, prsno, delfin in mešano.

 

S plavanjem se ukvarjajo tako ženske kot moški, ki imajo različne okvare. Plavalci so razdeljeni po skupinah, in sicer glede na njihovo funkcijsko sposobnost za nastop v vsaki tehniki (disciplini). Skupine se gibljejo od plavalcev z majhnimi zmožnostmi do tistih z večjimi zmožnostmi.

 

Plavanje vodi IPC, organizira pa ga IPC za plavanje in tehnični komite, ki vključuje vsa pravila iz Mednarodne plavalne zveze (FINA). FINA pravila so dovoljena z nekaj različicami, npr.: izbiren program pri štartih za različne tehnike in različni signali za štart, ki so prirejeni predvsem za osebe z okvarami sluha in vida.

 

V najbolj grobem smislu so tekmovalci na tekmovanjih, razvrščeni po skupinah: skupina plavalcev od S1 do S10 – v to skupino se razvrščajo plavalci, razvrščeni v skladu s funkcijskim sistemom razvrščanja za plavalce s težavami pri gibanju (npr.: amputacije, cerebralna paraliza, okvare hrbtenjače, otroška paraliza ter ostale okvare). Skupine plavalcev S11, S12 in S13 – razvrščanje oseb z okvarami vida, razvrščene po pravilih Mednarodne zveze za šport slepih (IBSA) ter skupina S14 – v to skupino se razvrščajo osebe z okvarami intelekta, razvrščene v skladu s pravilih Mednarodne zveze za osebe z okvarami v intelektu. Skupina S15- razvrščanje gluhih in naglušnih oseb.

 

Vir: Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite